Şirketimiz 1997 yılında Yıldız Teknik Üniveristesi mezunu Mimar Samim Öztürk tarafından kurulmuştur.

Yıllar boyunca Mavi Mimari Tasarım olarak özel tasarım standlar yaptıktan sonra Plusstand sistemini ortaklarıyla birlikte hayata geçirmiştir.

Plusstand markası şirketin isminin önüne geçmesiyle birlikte Plusstand Mimari Tasarım A.Ş. şirket ismi olarak güncellenmiştir.

Zaman içerisinde markanın adı, ürünün adı haline gelmeye başlamıştır.